Jonge ontdekkers

Ben je op zoek naar onderzoeksgerichte activiteiten voor jonge kinderen? Dan is deze website iets voor jou! 
Je vindt hier meer dan dertig activiteitenfiches waarmee je direct aan de slag kan. Bovendien geven we je ook allerlei algemene tips om de onderzoekende houding van jonge kinderen te stimuleren.    

Voor wie

Deze website richt zich zowel tot leerkrachten uit het kleuteronderwijs en (eerste graad) lager onderwijs, als tot begeleiders van jonge kinderen in de kinderopvang en jeugdbeweging, als tot ouders van jonge kinderen. 

STEM

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. De activiteiten op deze website kaderen binnen STEM, aangezien er steeds linken zijn met wetenschap en/of techniek. Daarbij is het van groot belang  om kinderen te stimuleren om hier op een onderzoekende manier mee aan de slag te gaan. 

Activiteiten

De activiteiten  op deze website zijn onderzoeksgericht. Het gaat dus niet om kant en klare stappenplannen die elke keer hetzelfde resultaat opleveren. 

Deze fiches  laten veel keuzevrijheid, wat veel inbreng van de kinderen mogelijk maakt. Doordat ze zelf het initiatief tot onderzoek kunnen nemen, leren ze de wereld om zich heen beter kennen, doen ze materialenkennis op, zien ze patronen, ervaren ze de eigenschappen van materialen en zoveel meer. Bovendien stimuleer je hen in dergelijke activiteiten om ondernemend te zijn en zelf initiatief te nemen om datgene te onderzoeken waar ze nieuwsgierig naar zijn.