Wetenschappelijke principes verklaren

Moet ik alle moeilijke wetenschappelijke principes waarmee de kinderen in contact komen uitleggen?

Het antwoord hierop is uiteraard neen. Je kan jonge kinderen geen moeilijke principes verduidelijken door ze uit te leggen, maar je kan hen deze wel laten ervaren. Als je zelf enige kennis hebt over de principes, kan je doelbewust materialen kiezen of situaties aanbieden, zodat kinderen impliciete kennis opdoen. Zo voorkom je tegelijkertijd misconcepties (= foutieve of onvolledige kennis over een wetenschappelijk concept), die moeilijk terug af te leren zijn.

Een veel voorkomende misconceptie is bijvoorbeeld dat zwaardere voorwerpen zinken, terwijl lichte voorwerpen drijven. Dit klopt niet. Dit kan al door zeer jonge kinderen worden ervaren door hen met zware voorwerpen met een laag soortelijk gewicht in water te laten spelen. Denk bijvoorbeeld aan een grote houten boot. Deze blijft drijven, waardoor kinderen ervaren dat het al dan niet zinken niet wordt veroorzaakt door het gewicht van het voorwerp.