Vastzetten van observaties en ontdekkingen

Hoe zorg ik dat kinderen echt tot nieuwe inzichten komen, die ze kunnen transfereren naar andere activiteiten? Op welke manier kan ik nagaan of toetsen wat de kinderen hebben geleerd van de activiteit?

Een belangrijk element in dergelijke activiteiten is het 'vastzetten' van het onderzoeksproces en de ontdekkingen. Door de ervaringen in beeld te brengen of te uiten, beklijven ze beter. Hierdoor blijft de kennis beter hangen, en kunnen observaties of ontdekkingen nog bediscussieerd en eventueel verfijnd worden. Kinderen zullen de opgedane kennis kunnen gebruiken in andere situaties, waar ze opnieuw kunnen aftoetsen of ze ook daar van toepassing zijn.

Deze 'vastzettingen' zijn ook interessant voor de begeleider als toetsing. Op basis van deze beelden of uitingen kan de begeleider nagaan wat de kinderen is bijgebleven, en of ze dit op een juiste manier geïnterpreteerd hebben. Je zou kinderen daarenboven kunnen stimuleren om zelf na te gaan of hun ontdekkingen wel helemaal juist zijn.

Enkele mogelijke manieren van 'vastzetten' zijn:

 • vertellen tijdens en/of na de activiteit
 • tekenen
 • noteren (bijvoorbeeld op een etiket op een potje)
 • uitbeelden
 • onderzoeksboek samenstellen
 • tekening of stappenplan maken voor een ander kind dat erop verder werkt
 • foto’s nemen
 • filmpje maken
 • naspelen
 • uitleggen aan elkaar
 • bespreken en bediscussiëren
 • resultaten neerschrijven
 • een grafiek tekenen