Belang van het stimuleren van een onderzoekende houding

Wat is dat? Hoe werkt dat? Hoe kan dat? Waarom? Hoe kan je dat maken?” Het zijn maar enkele van de vele vragen die kinderen stellen. Ze kijken met een nieuwsgierige en verwonderde blik naar alles wat om hen heen gebeurt.

Door hen de kans te geven zelf op onderzoek uit te gaan, geef je kinderen de kans een duidelijker en vollediger beeld van de wereld om zich heen te krijgen. Ze doen nieuwe inzichten op. Je kan dit wetenschap op kindermaat noemen: op een speelse en informele manier op ontdekking gaan, door de kinderen zelf geïnitieerd.