Tafels meten

Je onderzoekt op welke verschillende manieren je tafels kan meten, en hoe je dit kan vastleggen.

Benodigdheden

  • in het lokaal liggen allerlei mogelijke meetinstrumenten, door de kinderen zelf te kiezen: touw, lint, blokken, …
  • notitieboekje, papier, potloden, fototoestel,… of andere materialen om de data vast te leggen

Verloop

Probleemstelling: de timmerman zal een nieuwe speeltafel maken. Hiervoor heeft hij de afmetingen nodig van de huidige tafel. Hoe gaan we de tafel meten? En hoe ‘noteren’ we de afmetingen, zodat de timmerman ermee aan de slag kan?
Brainstorm over mogelijke meetinstrumenten. Vervolgens verzamelen de kinderen de meetinstrumenten, en gaan ze aan de slag.
In een klein groepje gaan ze op zoek naar manieren om de tafel te meten, met de zelfgekozen meetinstrumenten. Dit proberen ze uit.
Voor het vastleggen van de informatie gaan de kinderen op zoek naar een eigen methode. Het is belangrijk dat de timmerman de afmetingen krijgt, maar de kinderen bepalen op welke manier ze dit vastleggen. Deze resultaten kunnen met de hele groep besproken worden.

Aandachtspunten bij de begeleiding

Probeer kinderen te stimuleren om verschillende meetinstrumenten te gebruiken, en hier vooral heel creatief in te zijn.
Door kinderen te vragen hoe ze de problemen willen aanpakken, stimuleer je hen om hierover in gesprek te gaan met elkaar, en samen tot een conclusie te komen.
Het vastleggen kan op tal van manieren gebeuren: fotograferen, tekenen hoeveel keer de gekozen meeteenheid erin kan,... Meer informatie over het vastleggen is te vinden bij de algemene aandachtspunten voor het begeleiden (klik hier).

Bron

Project Creative Little Scientists, http://www.creative-little-scientists.eu/