Hoe maken we zelf krijt?

Je onderzoekt op welke manier je zelf krijt maakt, waarmee je vervolgens een prachtige tekening kan maken.

Benodigdheden

 • ingrediënten krijtjes:
  • kalk (eierschalen, schelpen, …)
  • bloem
  • waterkoker, maatbeker en water
  • als je krijtjes maakt met gips (opgelet voor inademen van stof) heb je daarnaast enkel water nodig, en een vormpje om het gipsmengsel in te gieten.
 • materialen om kalk fijn te maken: rasp, vijzel, koffiemolen, mes, hamer, … en om dit in te dikken: bloem en heet water

 • kleurstoffen om krijt te kleuren (bv. verf, of natuurlijke materialen waarvan de kleur eerst kan geëxtraheerd worden = aparte onderzoeksactiviteit)

Verloop

Probleemstelling: onze krijtjes zijn op! Kunnen we dit zelf maken? Waaruit bestaat krijt?
Kort functioneel waarnemen van de beschikbare materialen. Aandacht voor afspraken in functie van veiligheid (bv. hamer: kalk onder een handdoek leggen tegen rondvliegende splinters, voorzichtig omgaan met mes, opgelet met gips).
Onderzoeken hoe je de beste krijtjes kan maken met schelpen, eierschalen, …
- materialen fijnmaken: onderzoeken op welke manieren dit zoal kan
- Bloem en heet water toevoegen tot je een dikke pasta hebt. Hier kan gevarieerd worden in hoeveelheden en verhoudingen om te onderzoeken wanneer de pasta dik genoeg is.
- staafjes rollen van de pasta, laten drogen
- Bijkomend kan je laten onderzoeken met welke verschillende materialen het krijt kan gekleurd worden.
Je kan als begeleider inspiratie halen uit stappenplannen vanop internet. Recepten en werkwijzen om krijt te maken vind je op tal van websites, bijvoorbeeld op:
http://de-gulle-aarde.blogspot.be/2013/10/zelf-maken-stoepkrijt.html
http://vtmkzoom.be/20140903kzskzknutselen3

Als je krijt maakt met schelpen of eierschalen, zijn er meer kansen tot onderzoek, en komen de kinderen meer in contact met de basismaterialen waaruit krijt kan bestaan, en wat uit kalk bestaat.
Als je krijt maakt met gips, ligt het onderzoek voornamelijk in het ontdekken van de juiste verhoudingen, en in het kleuren van het mengsel. Eventueel kan ook de vorm onderzocht worden waarin dit gegoten wordt, maar de onderzoeksmogelijkheden blijven iets beperkter.
Terugblik, waarbij kinderen vertellen op welke manier ze de krijtjes hebben gemaakt en gekleurd, en waarbij getest wordt of ze effectief goed kleuren.

Aandachtspunten bij de begeleiding

Stimuleren om het effect te vergelijken van het meer of minder fijnmalen: heeft dit effect op het krijtje zelf, op hoe goed je ermee kan tekenen?
Algemene aandachtspunten voor het begeleiden vind je hier.

Bron

Activiteit Annelies Declerck in het kader van haar bachelorproef aan de opleiding Bachelor in het kleuteronderwijs aan de Arteveldehogeschool ‘Tandpasta! Onderzoekend aan de slag met kleuters’ i.s.m. Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie, academiejaar 2013-2014.